Här får räddningstjänsten fri väg – hyllar bilisterna

Styrkeledaren Christer Hedén, på Kungsbacka brandstation, hoppas att fler trafikanter tar efter beteendet