Litet barn påkört - livshotande skador

Har först med helikopter till sjukhuset i Lund