Omfattande översvämningar i östra Kina

Shunchang i östra Kina har drabbats hårt då regnmassor krossat flodbanker. Översvämningarna som följt har lämnar tiotusentals utan ström och drygt 4000 personer har fått lämna sina hem.