Så känner du igen en kärleksbedragare

Här är varningstecknen du bör se upp med.