ALS-sjuke Anders nekas stöd i hemmet: ”Mamma orkar inte mer”

De insatser som kommunen beviljat räcker inte till enligt Anders dotter.