"En god kontakt mellan föräldrar och skola är helt avgörande"

Så gör du om ditt barn inte vill gå till skolan - psykologen ger sina bästa råd