Magdalena Andersson: ”Märker även jag att det är ett högt besinpris”

Förklaringen: omvärldsfaktorer så som Libyen, Venezuela och OPEC