Skakar hand - sedan skjuts mannen

Övervakningsfilmen visar mötet mellan mördaren och den mördade