Spelar knarklangare - och gör reklam för läkartjänst

Kan skådespelare sitta på"dubbla stolar"?