5 fina initiativ för barn inom vården

Sjukhusclowner, smyckade armproteser och besök av superhjältar – här är 5 fina projekt för barn på sjukhus.