Bisarra scenerna – när han är helt fri

Ingen tror att det ska hända