Ulf Kristersson utreds av polis

Hade vapen och ammunition i olåst vapenskåp