Backstagebikten: Lisa Ajax

Vad hände egentligen mellan Lisa Ajax och Chris från De vet du?