2000 civila evakuerade från sista IS-fästet

Omkring 2000 personer tros ha lämnat inför att styrkorna startar slutoffensiv