Är ett tiggeriförbud rätt väg? - se hela debatten

Elliot Wieslander och Adam Reuterskiöld debatterar tiggeriförbud som nu har blivit aktuellt i Ekerö kommun.