Engelsk polis bekräftar: Salas kropp på planet

Här förflyttar de Salas kropp från Engelska kanalen