Ny studie om små barns fetma

Studerar barn mellan 2-6 år från tre olika länder