Hemliga välgörarens stora donation kan brinna inne

Nu kan pengarna brinna inne – Alzheimerfonden söker med ledtrådarna: En Svensk Damtidning och en poststämpel från Malmö