Skallar svensken under invägningen

Sven Fornling och Karo Murat ställdes mot varandra inför titelmatchen om IBO-bältet