"Frågan är hur länge den mänskliga civilisationen kommer att finnas kvar"

Jonathan Jeppsson och Björn Wiman förklarar betydelsen av klimatmötet i Polen