Den dödliga faran lurar uppe i trädet

Impalan betar obekymrat - men babianerna anar något