Hero lämnades att dö i skogen – nu bestiger han berg

Andades knappt när han fördes till sjukhus.