Lena Mellin: ”Ingen verklighetsförankring”

Kommenterar Lövins och Sabunis uttalanden