Män överrepresenterade i självmordsstatistiken - här får du hjälp

70% av alla självmord begås av män och pojkar. För att belysa problemet och förbygga psykisk ohälsa har kampanjen "Stör Döden" startats.