Experternas tips i Premier Manager

Frida Fagerlund, Kalle Karlsson och Martin Tolén går igenom sina lag inför PL-starten.