Plötsligt försvinner marken under bilarna

Flyger rakt ner i vattnet