Jonas Sjöstedt: "Jag har provat att röka på"

Frågades ut i Partiprogrammet