Människa mot maskin – vem kör snabbast?

Människa mot maskin – vem kör snabbast?