Nordkoreanska officeraren: Vi litar inte på amerikanerna

Aftonbladet är på plats i Nordkorea och fick exklusiv intervju med överstelöjtnant Hyong Nuyong Jin i DMZ, gränslandet mellan nord och syd.