Oldsberg anmäler TV4

Programledaren anmäler kanalen till Granskningsnämnden