Här fångar hon den enorma råttan

Heléne Johander fårn Skärholmen har lyckats fånga 25 råttor och 12 möss. Vissa har hon och maken jagat med spadar och andra har grannars hundar tagit.