Jerusalem den heliga staden - för tre religioner

Kristendomen, judendomen och islam delar alla helig stad