Gör förvandlingen – med hjälp av coca cola

Visste du att man kunde göra det här?