De är studenterna som oftast tar CSN-lån

Många studerande tar lån från CSN. Men vet du vilka det är som oftast tar lån?