Har Parken Zoo hittat lemurerna?

Lennart Sundén, VD på Parken Zoo, berättar hur jakten på de förrymda lemurerna går.