Så luras de på miljoner: ”Tragiskt och katastrofalt”

Sportbladet granskar idrottens stora orättvisa

SPORTBLADET

Klubbarna har varit nerlagda i åratal men styr ändå var skattepengarna hamnar.

Sportbladet har granskat en av svensk idrotts största orättvisor.

Så här håvar förbunden in miljoner på orent spel.

Foto: Thinkstock
Många förbund vill in medan andra får vara kvar trots brist på aktiva.

I helgen arrangeras Riksidrottsmötet i Karlstad. Sällan blir det lika tydligt vilka som står innanför och utanför den svenska idrottsfamiljens viktigaste organisation.

Riksidrottsförbundets (RF) 71 medlemmar delade 2016 på 1,6 miljarder kronor, närapå allt skattepengar, varav mycket betalades ut i så kallat aktivitetsstöd. Fotbollen som är störst fick 300 miljoner, men också de mindre kom över någon miljon vardera.

Samtidigt kämpade mindre förbund, vars årsomsättningar räknas i tusenlappar, för att upptas i RF och ta del av samma fördelar. Bidragen lockar, men också att RF-medlemmar brukar ha lättare att ordna sponsorer och föreningslokaler.

Med så höga insatser bevakas gränsen noga.

Foto: Wikimedia commons
Här på Karlstad congress hålls Riksidrottsmötet i helgen.

Till mötet i Karlstad har nio förbund ansökt om medlemskap, men varken cheerleading, lacrosse, padel eller surfning ser ut att bli invalda. RF har dragit i handbromsen och föreslagit att dörren ska vara stängd för nya sporter i två år.

Har de ens en verksamhet?

För mindre sporter är RF:s storlekskrav ett av de svåraste kriterierna. Finns inte 25 verksamma föreningar i Sverige platsar du inte. Regeln är på pappret rättvis, men verkligheten är en annan.

När föreningsantalet räknades i december 2016 verkade alla RF-sporter hamna på rätt sida. Fast några hade knappa marginaler. Svenska bob- och rodelförbundet listade 29 föreningar, Svenska landhockeyförbundet 28 och Svenska dragkampförbundet 26.

Men RF kontrollerar inte mycket mer än att föreningarna har organisationsnummer, vilket du ansöker om en enda gång. Det är förbundets ansvar att kontinuerligt rensa bort klubbar som har slutat, bytt inriktning, misskött sig eller på annat sätt inte har kvar verksamheten – trots att bortfallet kan drabba dem själva.

FAKTA

Så gjorde vi granskningen

  • Sportbladet har ringt föreningarna i de femton minsta förbunden i RF, från dragkamp till rodd, och frågat om de i år eller i fjol haft en pågående verksamhet inom den berörda sporten. Att en enda person genomförde en enda träning, tävling eller match i föreningens regi räckte för att räknas. Om inte räknades inte föreningen som verksam.

  • Vi fann inga förbund där samtliga listade föreningar 2016 själva ansåg sig aktiva. Men när vi nådde 25 verksamma föreningar såg vi ingen anledning att fortsätta att kontakta resterande på listan eftersom RF:s minimikrav var uppfyllt.

  • I flera fall räknade vi generöst, exempelvis i landhockey där en person i förbundet står ansvarig för flera så kallade minikids-klubbar där barn får prova på sporten. Ändå kommer inte förbundet upp i 25 föreningar.

  • Så kallade pappersföreningar, alltså klubbar som bara existerar för att en förening ska ha ett extra lag i seriespel, räknades inte.

För att granska om förbunden verkligen har 25 verksamma föreningar har Sportbladet ringt runt till de listade klubbarna och ställt de mest elementära frågorna:

Finns ni fortfarande? Har ni en verksamhet? Finns det en enda medlem hos er som utövar sporten?

”Bara för att sälja lotter”

Under arbetet har vi sprungit på exemplariskt skötta föreningar, men också rörelser som inte minns när de senast hade en träning.

– Vi försvann för tio år sedan, säger ledaren för en rodelklubb som förbundet listar som aktiv.

– Vi kallade oss förening bara för att sälja bingolotter, men det har vi slutat med för länge sedan, säger en man i en fiskeklubb som castingförbundet anser vara aktivt.

– Vi slutade att finnas 1984. Det är väldigt konstigt att vi står med, säger en kvinna i en listad dragkampsförening.

Inget av förbunden som Sportbladet har granskat har en korrekt förteckning över antal aktiva föreningar. I vissa fall är skillnaderna obetydliga medan det i andra fall är avgörande för hela medlemskapet i RF.

Skulle RF:s regler tillämpas hade fyra förbund direkt ha fått bidrag strypta: dragkamp, landhockey, bob och rodel samt casting. I förlängningen skulle de, som samtliga varit medlemmar sedan 50-, 60- och 70-talet, riskera uteslutning och bli av med pengar som utgör uppåt 90 procent av deras omsättning.

FAKTA

Det krävs för att vara medlem i RF

2 § Villkor för medlemsskap

Vid prövning av förbunds medlemskap gäller följande: 

1. Förbundet ska bedriva och administrera idrott. 

2. Förbundet ska vara en ideell förening. 

3. Förbundets verksamhet ska stå i samklang med av RF-stämman beslutad verksamhetsidé, vision och värdegrund enligt kap 1. 

4. Förbundet ska bedriva/administrera idrottslig verksamhet som inte är nära besläktad med verksamhet inom till RF redan anslutet förbund. 

5. Förbundet ska ha minst 25 medlemsföreningar med minst 1 500 medlemmar. 

Om det finns särskilda skäl kan, efter förslag av RS, beslut om medlemsskap tas med avvikelse från villkoren i 4 och 5 punkterna. 

FAKTA

Så mycket får förbunden i farozonen

Avser 2016 års bidrag.

Bob och rodelförbundet 1 999 000 kr

Landhockeyförbundet 2 459 000 kr

Racerbåtsförbundet 1 545 000 kr

Dragkampförbundet 2 471 000 kr

Foto: Bildbyrån
Dragkamp ingår i SM-veckan sommar. Här Lag Boxholm.
Foto: Bildbyrån
Casting är också med på SM-veckan.
Foto: Bildbyrån
Foto: TT
Landhockey är en stor sport internationellt men inte i Sverige.

* Fotnot: Det officiella antalet föreningen är hämtat ur RF:s verksamhetsberättelse 2016, som i sin tur hämtar dem från databasen Idrottonline. Antalet verksamma föreningar baseras på samtal till klubbarna där de själva får ange om de har någon verksamhet inom den berörda idrotten.

”Vi har jobbat häcken av oss”

Förbunden som står utanför RF reagerar starkt på Sportbladets granskning. Varför måste deras verksamhet uppfylla kriterier som andra slipper?

– Ur idrottslig synvinkel är det tragiskt och katastrofalt. Vi har jobbat häcken av oss för att uppfylla alla riktlinjer till punkt och pricka, ändå får vi inte in mer än 25 000 kronor om året, säger cheerleadingförbundets vice ordförance Katarina Eriksson.

– Våra medlemspengar går till overheadkostnader. Det slipper de som är invalda. Jag tycker att det är orättvist. Varför ska vi bli någon typ av B-lag? säger islandshästförbundets ordförande Jan Ljungholm.

I lacrosseförbundet har man länge misstänkt hur verkligheten ser ut.

– Inofficiellt vet alla att kommer man med i RF åker man inte ur. Det är klart att vi vet om förbund som är representerade men som inte uppfyller kraven. Det har alltid känts som ett stort hinder: vi måste växa oss superstora för att komma med medan många andra idrotter inte behöver upprätthålla samma siffror, säger John Sagrelius, utvecklingsansvarig.

FAKTA

Så fungerar RF:s ekonomiska stöd – de får mest respektive minst

Varje år delar Riksidrottsförbundet (RF) ut drygt 1,7 miljarder kronor i bidrag.

Över 1,3 miljarder betalas ut till de 71 specialidrottsförbunden i form av ekonomiskt stöd till specialidrottsförbunden och deras föreningar. Föreningarna erhåller bidrag via idrottslyftet och lokalt aktivitetsstöd (LOK) för ungdomar 7–25 år.

Fotbollförbundet och dess föreningar erhåller mest med 296 miljoner, följt av innebandy (93 milj) och ishockey (76 milj).

Minst pengar erhåller varpa 1,49 milj, racerbåt 1,54 milj och issegling 1,63 milj.

Fördelningen av pengarna till specialförbunden avgörs framförallt av antalet aktiva i idrott, antal registrerade barn och ungdomsaktiviteter, antal utbildningstimmar och internationella elitresultat.

Topp 10:

Fotboll 296 469 000

Innebandy 93 458 000

Ishockey 76 429

Ridsport 71 368

Gymnastik 57 332 000

Handboll 55 645 000

Simning 48 453 000

Basket 45 211 000

Friidrott 42 096 000

Tennis 37 628 000

Botten 10:

Varpa 1 491 000

Racerbåt 1 545 000

Issegling 1 638 000

Dart 1 699 000

Cricket 1735 000

Gång & vandring 1 905 000

Bob- och rodel 1 999 000

Draghund 2 021 000

Frisbee 2 049 000

Mångkamp 2089 000

Vad tycker du? Diskutera här