Kaoset på Akademien har gett kungen ett uppsving

KOLUMNISTER

Skandalerna på Svenska Akademien har fått en oväntad effekt. Kungen har fått en renässans.

Han har till och med uttalat en åsikt. Och handfast tagit tag i konflikten.

Svenska Akademien är en kunglig akademi och dess beskyddare är sedan Gustaf III:s dagar den svenske statschefen.

Därför erbjuder kaoset på Akademien något som kungen mycket sällan har. Nämligen handlingsutrymme.

I vanliga fall får kungen visa ett måttligt intresse för naturvård och annat som han personligen är engagerad i. Däremot tycks han inte få uttrycka sig ogillande om någonting. Det förefaller vara vulgärt om man är Sveriges statschef.

Normalt sett navigerar alltså Carl XVI Gustaf inom ganska snäva ramar.

Men kaoset på Svenska Akademien har gett kungen tillfälle att agera. Och han tog det, även om juridiska experter tvistar om kungen har rätt att ta itu med problemen på akademin eller inte. Det gör hans agerande ännu ovanligare.

Sedan Klas Östergren, Peter Englund och Kjell Espmark lämnade arbetet i Akademien en fredag i början av april har kungen varit djupt engagerad i frågan.

Redan under helgen hade han ett möte med den dåvarande ständige sekreteraren Sara Danius. På måndagen gjorde han något så ovanligt som ett uttalande i en brännande aktuell fråga, nämligen den. Det har knappast hänt förut.

Foto: URBAN ANDERSSON
Kung Carl XVI Gustaf.

På vägen in till ett årsmöte på Grand hotel i Stockholm sade kungen så här:

– Akademien är en viktig institution för Sverige och Nobelpriset. Det är en mycket allvarlig situation och jag hoppas att det löser sig på bästa sätt.

Ett par dagar senare lade han ut följande meddelande på sin hemsida:

– Det är min bestämda uppfattning att Monarken disponerar över de stadgar för Svenska Akademien som min företrädare Gustav III fastställde. Jag kommer, i ljuset av utvecklingen, att överväga behovet av kompletteringar av stadgarna, bland annat vad avser rätten till utträde, skrev kungen.

Mycket, mycket ovanligt.

En vecka senare kom nästa överraskning från Slottet. Efter flera träffar med den nye ständige sekreteraren Anders Olsson hade kungen tänkt färdigt. Han ska skriva om stadgarna. Och tillägget om att det skulle ske i samråd med Akademien ska nog mest ses som en artighetsfras.

– Jag har för avsikt att komplettera Svenska Akademiens stadgar på det sättet att det görs tydligt att det är möjligt att lämna Akademien på egen begäran. Den som under längre tid än två år inte deltagit i arbetet ska vidare anses ha lämnat Akademien, även om ledamoten inte formellt begärt sitt utträde.

Det är såklart förmätet att tolka kungens känslor. Men om man för ett ögonblick struntar i allvaret i akademins djupa kris tror jag att kungen inte haft så roligt på länge.

Han har tagit den uppgift han anser sig ha på allvar.

Han har fått lufta en åsikt, flera till och med.

Men det har inte stannat där. Kungen har också gjort någonting. Nämligen tagit initiativ till den första omskrivningen av stadgarna sedan Akademien grundades 1786.

Han har fått vara den han är. En vuxen man, för en gång skull utan sin vanliga kungagrimma.

Det här är Lena Mellin 00:25

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

avLena Mellin

ARTIKELN HANDLAR OM