Förläng inte den tillfälliga lagen

Tre år har gått sedan den undermåliga tillfälliga utlänningslagen aviserades.

Att förlänga den vore rättsosäkert.

Den 24 november 2015 annonserade regeringen att Sverige skulle lägga sig på EU:s miniminivå för asylsökandes rättigheter.

Den tillfälliga lagen skulle gälla i tre år och innebar bland annat att permanenta uppehållstillstånd ersattes av tillfälliga och att rätten till familjeåterförening begränsades betydligt.

Foto: TT

Kritik från lagkloka saknades sannerligen inte, men de panikslagna paragrafernas röstades igenom riksdagen med betryggande majoritet.

 

I lördags, på dagen tre år efter regeringens utspel, gjorde tre jurister vid Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar några för lagstiftarna mindre smickrande påpekanden i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Som till exempel att den tillfälliga lagens förarbeten är så bristfälliga och lämnar så lite vägledning att Migrationsverket och migrationsdomstolarna inte klarar att göra bedömningar som uppfyller bland annat Europakonventionens bestämmelser.

Det är inget gott betyg för en regering som vill att Sverige ska vara ett föredöme på den internationella arenan.

Debattartikeln ledde till en del förutsägbart klagande i sociala medier om jurister som berikar sig på "Sveriges mest lukrativa verksamhet" och att "det flyktingindustriella komplexet" gjort ännu ett listigt försök att manipulera befolkningen.

 

Men faktum är att Migrationsöverdomstolen, vars domare såvitt vi vet inte ingår i den lömska sammansvärjningen, håller med artikelförfattarna.

I ett färskt prejudikat hänvisade domstolen till Europakonventionen och Barnkonventionen och körde över Migrationsverket och migrationsdomstolen i ett ärende som rör en åttaårig pojke som har fått tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige, men nekats rätten att återförenas med sina föräldrar som är kvar i krigets Syrien.

Domen kommer sannolikt att få tämligen stor betydelse. Men det finns en hel del andra oklarheter i lagen och Migrationsöverdomstolen har inte en chans att täppa till alla konstigheter med klargörande praxis.

 

Lagen ska upphöra i sommar. Låt oss hoppas att riksdagen tar sitt ansvar och inte förlänger den. Den fyller enligt Migrationsverkets prognoser ingen funktion att tala om.

Och det är ett minimikrav att paragrafer inte strider mot Sveriges internationella åtaganden.

avOisin Cantwell

ARTIKELN HANDLAR OM