Varningarna måste bli bättre – vi får inte många chanser till

avRobert Collin

I dag kraschade en nästan ny Boeing 737 strax efter start i Addis Abeba. De båda piloterna hade kunnat vara ensamma ombord. Men nu var planet nästan fullt. De 157 passagerarna och besättningen dog direkt.
I dag kraschade också en nästan ny SL-buss på väg från garaget i Hammarby Sjöstad i södra Stockholm mot Norrtull in i en varningsbalk vid infarten till Klara-tunneln.

Gasstanken på taket exploderade direkt. Ombord fanns bara föraren som hann ut med en del icke livshotande brännskador. Men bussen kunde lika gärna ha varit full med passagerare. SLs ledbussar rymmer ungefär 110 personer. Som branden utvecklades har jag svårt att tro att så många hade hunnit ut innan hela bussen exploderade och fattade eld.
Varför exploderade bussen? För att den drevs med bio-gas och sådana bussar har gastankarna på taket.

En vanlig ledad stadsbuss är knappt 290 cm hög. En sådan klarar kanske maxhöjden i tunneln som är tre meter. Eller kanske inte. Men i så fall pressas taket ner någon decimeter och bussen stannar relativt odramatiskt.
Men en gasbuss är med sina tankar på taket hela 330 cm. Alltså 30 cm för hög. 30 cm är som en skollinjal. Tre decimeter.
Och tankarna ligger ganska oskyddade.
Det är inte första gången som ett högt fordon kilar fast sig under avbärarbalken på väg in i Klara-tunneln.

Jag tar ett axplock de senaste tio åren: Lastbilar körde fast i tunnelmynningen i april 2010, i april 2012, i september 2013 och fram till mars 2014 körde sju(!) lastbilar fast, i juni 2015 skedde det igen, i augusti 2016 igen och vid många fler tillfällen. Lyckligtvis sitter föraren relativt lågt i lastbilshytten och det är oftast flaket som fastnar. Eller kanske kranen.
År 2013 inträffade två olyckor i tunneln när bio-gasbussar fastnade. Vid båda fallen sprang tankarna läck. Men exploderade inte.
Det har också hänt att turistbussar av dubbeldäckartyp fastnat i tunnelmynningen.

Hittills har det gått "bra". Men söndagens olycka hade kunnat sluta riktigt illa. Bilar som kom efter bussen hade kunnat dras med i eldhavet. Och framförallt: Vad hade hänt om bussen varit full med passagerare?
SL har ingen linjetrafik genom tunneln. Men det hade kunnat handla om en abonnerad buss. Eller en landsortsbuss med en förare ovan med så låga tunnlar.
Hittills har alla höga fordon som fastnat i tunneln orsakat stora trafikstörningar, men inte mycket mer. Därför har varningssystemen inte förbättrats.
Den här gången var en totalkatastrof så nära att tunnelmynningarnas varningssystem måste förbättras innan det händer igen. Vi får inte så många chanser till. Blinkande röda varningslampor borde ha räckt för att påminna föraren innan bussen körde fast och tankarna exploderade.

ARTIKELN HANDLAR OM