Det är lagligt att ge en dömd mördare falskt alibi

KOLUMNISTER

Det är tillåtet att ljuga för polisen för att få en livstidsdömd mördare frikänd.

En dom i hovrätten i dag tyder på att lagen behöver ändras.


Då en man som var inblandad i morden på Vår Krog och Bar i Göteborg i mars 2015 överklagade sitt livstidsstraff till Högsta domstolen spelades ett helt nytt kort ut.

Plötsligt trädde en kvinna fram och berättade att hon befunnit sig utanför Göteborgsoperan tillsammans med honom den aktuella kvällen.

Det påstådda alibit utlöste aktivitet hos utredarna, men var snart, måhända inte helt överraskande, spräckt.

Kvinnan hämtades till polisen och vidhöll först sina uppgifter, men började vackla efter att ha blivit upplyst om att mannen i ett parallellt förhör sagt att han inte hade något minne av detta möte.

Detta ledde till misstanke om att hon ljög och efter anhållande sa hon i ett nytt förhör att hon möjligen blandat ihop saker och ting och att det kunde ha varit en annan dag hon träffade honom.

Kvinnan släpptes, men när det senare hölls ett nytt förhör gav hon än en gång mannen alibi.

Förundersökningen öppnades mot den livstidsdömde och efter nya förhör och telefonanalyser ansåg åklagare att det fanns tillräcklig bevisning för att åtala henne för grovt skyddande av brottsling.

Att kvinnan har ljugit anser såväl tingsrätt som hovrätt vara bevisat. Men hon frias i båda instanserna.

Som lagen är skriven går det inte att fälla henne. Hennes ljugande är inte ett falskt bevis i den bemärkelsen att det är straffbart. Mannen var redan dömd och hennes påstående fick ingen betydelse.

Om vittnet vidhållit sina uppgifter under en förhandling i Högsta domstolen hade det förvisso varit fråga om mened, men mördaren från Vårväderstorget fick inte igenom sitt överklagande.

Men hovrätten är inte enig. En juristdomare och en nämndeman anser att den åtalades handlande är "en sådan åtgärd som är jämförlig med att dölja en brottsling".

Jag hoppas att Högsta domstolen prövar detta fall. Det rättsliga läget är oklart och om det är så att kvinnans beteende inte täcks in av nuvarande bestämmelsen har riksdagen ett jobb att göra.

Bristande respekt för rättsväsendet och lögner i polisförhör är ett växande problem som slukar stora resurser. Det ska naturligtvis inte vara tillåtet att ge falska alibin för att hjälpa brottslingar.

avOisin Cantwell