Färre äldre får hjälp – trygghetslarm ökar

Foto: Gorm Kallestad/NTB/TT
Färre äldre får insatser från socialtjänsten. Arkivbild.

avTT

NYHETER

Antalet äldre som får hjälp från socialtjänsten minskar, efter att länge ha legat på samma nivå. Förklaringen kan vara att vi blir allt friskare – men också att kommunerna blivit mer restriktiva när det gäller att ge stöd.

Drygt 313 000 personer som fyllt 65 år fick under 2017 någon form av hjälp från socialtjänsten, visar färsk statistik från Socialstyrelsen. Under 2016 var motsvarande siffra 316 500 personer.

Under perioden 2012–2016 stod utvecklingen relativt stilla.

– Det kan vara så att våra äldre är lite friskare och ansöker om stöd senare. En annan förklaring kan vara att kommunerna blivit lite mer restriktiva. Vi kommer att följa utvecklingen och ha en dialog med kommunerna om varför det är så, säger Michaela Prochazka, äldresamordnare och utredare på Socialstyrelsen.

Den insats som ökat mest, och som också hör till de vanligaste, är trygghetslarm. Andra vanliga insatser är hemtjänst, särskilt boende och matdistribution.

– Generellt kan man säga att i glesbygd kanske man kommer tidigare till äldreboende för det finns inte praktisk möjlighet att bo kvar, om det till exempel tar lång tid för hemtjänsten att komma fram, säger Michaela Prochazka.

ARTIKELN HANDLAR OM