”Vad krävs för ett hedersmord?”

Stark kritik från GAPF efter morddomen mot Reza Ebrahimi

avJosefin Silverberg

Reza Ebrahimis mord på sin hustru var inte hedersmord – eftersom han inte planerat det i förväg.

Det skriver Vänersborgs tingsrätt i sin dom mot mannen.

Fel, menar organisationen Glöm aldrig Pela och Fadime, GAPF:

– Forskning och erfarenhet visar att en hel del hedersmord sker utan att det föregås av planering, säger Sabina Landstedt, stödsamordnare på GAPF.

I juli förra året mördade en 48-årig man sin hustru framför ögonen på sina barn i familjens bostad i Mellerud. Dådet skedde efter att hustrun varit otrogen mot mannen och de hade beslutat om skilsmässa.

När domen under onsdagen föll i Vänersborgs tingsrätt blev utfallet 18 års fängelse och utvisning med förbud att återvända till Sverige.

1 av 5 | Foto: Ulla Andesong
Sabina Landstedt, stödsamordnare på organisationen Glöm aldrig Pela och Fadime.

Domstolen gick emot åklagarens linje och menar att det inte går att styrka att Reza Ebrahimis mord på sin hustru utfördes på grund av hedersmotiv. Detta eftersom mordet inte var överlagt.

“Reza Ebrahimis uttalande före och efter gärningen måste bedömas utifrån den förutsättningen att han kommer från en hederskultur där sådana uttryck förekommer. Det innebär inte nödvändigtvis att hans motiv att döda XX var hedersrelaterat. Gärningen har inte bevisligen varit överlagd. Det kan mycket väl vara så att Reza Ebrahimis beslut att döda XX har kommit plötsligt och utlösts av ett gräl.  Därför är det fullt möjligt att Reza Ebrahimi inte alls hade hedersmotiv att döda henne”.

”Okunskap och rädsla”

Två nämndemän var skiljaktiga i frågan och ansåg att det var belagt att motivet var hedersrelaterat.

Åklagaren Carin Pedersen har baserat sin bedömning bland annat på förhör med vänner och anhöriga till den mördade kvinnan och utlåtande från en sakkunnig. Hon har ännu inte bestämt sig för om hon ska överklaga tingsrättens dom eller inte.

Organisationen GAPF, Glöm aldrig Pela och Fadime, som jobbar med att bekämpa hedersvåld, välkomnar det långa fängelsestraffet men är kritiska till att tingsrätten inte anser att det rör sig om ett hedersmord.

– Vi tror att det beror på okunskap om hedersrelaterat förtryck och våld samt en rädsla för att rubricera brottet som hedersmord. Vidare anser vi att mordet inte måste vara överlagt för att det ska föreligga ett hedersmotiv, säger Sabina Landstedt, stödsamordnare på GAPF.

Sakkunnig: ”Finns rituella inslag i mordet”

Åklagaren tog hjälp av Devin Rexvid, sakkunnig på området, som pekar på att det finns saker i hur mordet utförts som kan tyda på att det är ett hedersbrott, bland annat att mannen försökt skära halsen av hustrun och trampade på hennes huvud. Rexvid säger också att det vanligaste är att hedersmord är överlagda, men att det inte alltid måste vara så.

Av den åsikten är även Sabina Landstedt:

– Forskning och erfarenhet visar att, trots att många hedersmord är planerade, så sker också en del hedersmord utan att det föregås av planering. Gärningsmannens motiv att, inför den grupp som delar samma begrepp om heder, återupprätta sin heder är av avgörande betydelse, säger hon.

– I det aktuella fallet avfärdas hedersmotivet med motiveringen att mordet inte varit överlagt. Vi skickar därför en fråga till tingsrätten om vilka kriterier som egentligen bör vara uppfyllda för att rubricera ett mord som ett hedersmord?, säger Landstedt.

ARTIKELN HANDLAR OM