Riksrevisionen granskar återvändande

avTT

Foto: Fredrik Sandberg/TT
Riksrevisionen ska granska effektiviteten i återvändarverksamheten för personer som fått beslut om av- eller utvisning. Arkivbild.

Riksrevisionen ska granska effektiviteten i återvändarverksamheten för personer som fått beslut om av- eller utvisning. Migrationsverket och Polismyndigheten har huvudansvar verksamheten. Granskningen kommer att undersöka hur myndigheterna samverkar och om insatserna kan utföras mer effektivt.

"Våra förhoppningar är att granskningen ska ge en tydligare bild av eventuella brister, hur de påverkar varandra och vilka åtgärder som kan leda till förbättringar", säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Enligt uppskattningar vistas 20 000–50 000 personer med av- eller utvisningsbeslut i Sverige. Migrationsverket bedömer att det till år 2021 kommer att avslutas ytterligare 100 000 ärenden som innebär att en person ska lämna landet. Ungefär hälften av dessa personer väntas lämna landet självmant.