Ja till ny sjukreform i representanthuset

NYHETER

WASHINGTON. Representanthuset röstade ja till den nya sjukvårdsreform – som kan riva upp och ersätta nuvarande Obamacare.

Förslaget antogs med 217 röster mot 213 och omröstningen ses som en stor seger för president Trump – som tidigare mött nederlag.

– Obamacare är dött, sa han under en presskonferens efteråt.

Dock väntar ännu en omröstning i senaten – som om det går igenom – kan göra 52 miljoner amerikaner oförsäkrade 2026.

1 av 4

Dagens omröstning i representanthuset blev en riktig rysare.

Innan omröstningen hölls Demokraterna en mycket känsloladdad debatt där de förkastade republikanernas förslag med att det kommer göra sjukförsäkring för dyr för dem som behöver den bäst – och att den skulle lämna miljoner människor oförsäkrade.

– De flesta människor vet inte vilka deras representanter är, men de kommer att veta när ni röstar bort deras sjukförsäkring, sa Demokraternas ledare i representanthuset, Nancy Pelosi innan omröstningen.

Trots det gick förslaget om den republikanska sjukvårdsreformen igenom med 217 röster mot 213 – vilket kan riva upp och ersätta nuvarande Obamacare.

Republikanerna behövde 216 röster för att få igenom reformförslaget. 20 republikaner röstade för nej-sidan och ingen av demokraterna röstade ja.

Nu väntar omröstning i senaten – som om det går igenom – kan göra 52 miljoner amerikaner oförsäkrade 2026.

Under en presskonferens i Vita hustet strax efteråt meddelade en segerviss Trump att Obamacare varit en katastrof och att han är helt säker på att republikanernas förslag kommer att gå igenom även i senaten.

– Jag är självsäker. Det här är en bra plan, den kommer att bli bättre och kommer att ersätta Obamacare. Vi visste att Obamacare inte skulle funka. Den här planen är otroligt genomarbetat och premierna kommer gå ner.

– Obamacare är dött, sa Trump på en presskonferens efteråt.

FAKTA

Sjukförsäkringsreformer i USA

Den nu gällande sjukförsäkringslagen Obamacare, vars egentliga namn är "The Patient Protection and Affordable Care Act", antogs av kongressen i mars 2010 efter en bitter politisk strid.

Obamacare är mycket komplex och har beskrivits som den mest omfattande välfärdsreformen i USA sedan 1960-talet.

Den förordar bland annat att försäkringsbolag inte får neka sjukvårdsförsäkring åt personer som redan har en diagnos eller avsluta försäkringar när människor blir sjuka, att unga vuxna får omfattas av sina föräldrars försäkringar tills de fyller 26 år samt att de statliga försäkringarna för pensionärer (Medicare) och låginkomsttagare (Medicaid) utvidgas. Dessutom har varje delstat uppmanats att skapa en sorts sjukvårdsförsäkringsbörs. Amerikaner ska i sin deklaration kunna påvisa att de har försäkring, annars hotar böter, enligt lagen.

Republikanerna har kritiserat Obamacare som onödigt komplicerad, kostsam och en "jobbdödare" för småföretagare. Ett av president Donald Trumps mest framträdande löften var att riva upp och ersätta den.

I början av mars presenterade Republikanerna sitt förslag till ersättning, kallat "The American Health Care Act". Den behöll populära delar ur Obamacare, nämligen att barn får stanna på föräldrars försäkringar samt att försäkringsbolag inte får diskriminera patienter med en diagnos. Men den tar bort beskattningar av höginkomsttagare, försäkringsbolag och läkemedelsbolag samt det statliga kravet att enskilda personer ska ha försäkring. Och försäkringsbolag tillåts att höja avgifterna med 30 procent årligen för dem som inte betalar sina premier.

Grunden i det nya förslaget är att amerikaner ska få skattelättnader anpassade efter ålder och inkomst – pengar som ska användas för försäkringsköp.

En omröstning om lagförslaget i mars stoppades dock, eftersom Republikanerna inte hade tillräckligt många röster för att få det godkänt i representanthuset. Sedan dess har det skrivits om, bland annat får försäkringsbolag ta ut högre premier från kunder som redan är sjuka.

Extra pengar öronmärks dock för att kunna hjälpa sjuka att betala sådana premier.

Dock råder det fortfarande oklarheter kring hur mycket den nya reviderade sjukvårdsförsäkringen faktiskt kommer att kosta och hur mycket den kommer att täcka i praktiken.

Källor: Columbia University, The New York Times, kongressens budgetkontor, Healthcare.gov, CNN.

Många är dock tveksamma till om förslaget verkligen kommer gå igenom i senaten – trots att 52 av senatens 100 medlemmar är republikaner.

Liksom i representanthuset finns där ärkekonservativa politiker och mer mitten-orienterade som kan tänkas ha invändningar mot lagtexten.

Enligt The Hill är chansen mindre än en på fem att lagförslaget godkänns.

Stor seger för Trump

Att riva upp och ersätta Obamacare har varit Donald Trumps viktigaste vallöfte – något som visat sig inte vara fullt så enkelt.

Segern i representanthuset under torsdagen ses därför som en stor fjäder i hatten för president Trump och hans administration som senast i mars tvingades dra tillbaka sitt nya reformförslag – innan det ens hunnit gå till omröstning. Detta då förslaget saknade stöd bland de egna – trots att republikanerna har majoriteten i kongressens båda kamrar.

Sedan dess har både Trump, McCarthy, talman Paul Ryan med fler jobbat hårt för övertala och kompromissa för att få ihop de röster som krävs.

Bland annat för att undvika ännu ett nederlag för Trump-administrationen.

Övertalat flera republikaner

På onsdagskvällen meddelade dock majoritetsledaren Kevin McCarthy att han var säker på att förslaget skulle gå igenom den här gången.

– Det kommer att gå igenom, det är ett bra förslag, sa McCarthy uder onsdagskvällen till Washington Post.

McCarthys besked kom först efter att två viktiga republikanska parlamentsledamöter träffat Trump på onsdagen och då övertygats om att stödja förslaget uppger NBC News.

Detta efter löften från presidenten om särskilda medel – drygt 70 miljarder kronor – för att täcka försäkringskostnader för redan sjuka personer.

Tillägg kom efter det tidigare beslutet som låter delstater göra undantag från regeln att premier för ”grundläggande hälsovård” ska vara desamma för alla – oavsett om man är handikappad eller har en kronisk sjukdom.

I praktiken innebär det att försäkringsbolag får lov att ta ut högre avgifter av redan sjuka.

52 miljoner oförsäkrade 2026

Om förslaget blir verklighet skulle 14 miljoner amerikaner kunna förlora sin försäkring redan nästa år – jämfört med om Obamacare blir kvar.

Det antalet skulle sedan växa till 24 miljoner år 2026, visar en undersökning av kongressens oberoende budgetkontor CBO.

Dagens 27 miljoner oförsäkrade amerikaner skulle därmed stiga till 41 miljoner 2018 och 52 miljoner 2026 – enligt The New York Times.

Innan Obamacare infördes var 57 miljoner amerikaner oförsäkrade.