Svenska Akademien har uppdaterat stadgarna

Foto: TT NYHETSBYRÅN

avEbba Thornéus

NYHETER

Svenska Akademien offentliggjorde i dag sina uppdaterade stadgar.

Totalt har samtliga 58 paragrafer fått så kallade stadgekommentarer. 

”Ledamoten förväntas sätta Akademiens intressen framför sina egna” är ett av flera tillägg.

Enligt Akademien själva handlar det inte om formella stadgeändringar utan nytolkningar.

Detta då endast kungen kan fatta beslut om ändringar.

I ett försök att få en mer tidsenlig tolkning av de gamla paragraferna, som instiftades av Gustav III 1786, fått en så kallad stadgekommentar.

Sammanlagt har de totalt 58 paragraferna i Svenska Akademiens stadgar fått kommentarer.

I stadgekommentaren står det bland annat:

”Ledamoten förväntas sätta Akademiens intressen framför sina egna och förväntas undvika lägen där en pliktkollision uppkommer. Med en vidare bestämning kan sägas att ledamoten förväntas göra en god arbetsinsats, respektera sin tystnadsplikt, undvika att kritisera Akademien eller sina kollegor offentligt, agera aktsamt och med omdöme och integritet samt fästa Akademiens uppmärksamhet på risker för och hot mot dess verksamhet.”

Resultatet presenterades på Akademiens hemsida efter att den tillfällige ständige sekreteraren Anders Olsson haft audiens hos kungen skriver SvD.

Redan i maj beslutade Carl XVI Gustaf om att stadgarna skulle förtydligas. Det blev därmed möjligt för ledamöterna att på egen begäran lämna Akademien, vilket tidigare inte varit möjlig.

Det blev också möjligt för Akademien att utesluta ledamöter som inte deltagit i Akademiens arbete under två år.

Efter förra veckans sammanträde i Börshuset meddelade ledamoten Per Wästberg att Akademien beslutat att ”ändra massor” i sina stadgar, närmre bestämt i 48 paragrafer uppgav TT.

Under fredagseftermiddagen kommenterade kung Carl XVI Gustaf de nya riktlinjerna.

”Jag noterar med tillfredsställelse att lojaliteten mot Akademien och vikten av att ledamöter alltid sätter Akademiens intresse framför sina egna särskilt understryks. Detta är viktiga utgångspunkter för det fortsatta arbetet.”

Så funkar Svenska Akademien 00:42
ARTIKELN HANDLAR OM