Försiktighetsprincipen borde gälla

NYHETER

När två sprillans nya plan av samma modell kraschar med bara några månaders mellanrum verkar det klokt att använda försiktighetsprincipen och ta planen ur drift.

Därför är det förvånande att inte alla bolag gjort det.

En olycka till skulle bli dyrbar för såväl flygbolagen som Boeing.

Ännu vet vid inte vad som orsakade kraschen av Ethiopian Airlines-planet på väg till Nairobi. Vi vet heller inte säkert vad som låg bakom Lions Airs krasch med samma flygplansmodell i Indonesien för fyra månader sedan. Ny information kan komma fram som visar att olyckorna inte har något gemensamt överhuvudtaget. Bland annat finns det vittnesuppgifter om att eld slagit ut från ena sidan av det etiopiska planet innan de störtade.

1 av 5 | Foto: TT NYHETSBYRÅN

Men det finns oroande likheter som åtminstone så här initialt ger upphov till misstankar om att det kan ha varit liknande fel som orsakat de båda krascherna.

Bägge planen fick problem nästan omedelbart från start. I båda fallen begärde piloterna inom minuter att få återvända till flygplatsen men hann inte förrän planen störtade. Lions Airs flyg 610 i havet och det etiopiska planet på ett fält sex mil ifrån flygplatsen i Addis Abeba. Det tog tolv respektive sex minuter från start till katastrof.

I båda fallen verkar det som planen omväxlande stigit och sjunkit på ett ryckigt sätt med varierande hastighet. I inget av fallen verkar vädret ha varit en faktor.

Någon har brustit

Av piloternas konversation ombord på Lion Air-planet, som fanns på den svarta lådan, drar utredarna slutsatsen att information från en sensor tvingat ner planets nos under stigningen och att piloterna försökt häva det utan att lyckas.

Efter olyckan gick Boeing ut med information om att planets sensorer under vissa omständigheter kan ge felaktig information till autopiloten men att det finns sätt för piloterna att hantera det.

Amerikanska piloter svarade upprört att den information de fått inte täckte in vidden av de förändringar som Boeing gjort på flygplansmodellen.

Redan där verkar det som antingen Boeing eller flygbolagen brustit. När en ny flygmodell introduceras är det tillverkarens ansvar att se till att den är säker och utan allvarliga brister.

Kina och Etiopien beslöt omedelbart att ta modellen ur trafik. Däremot fortsätter bolag som Norweigan och Air Canada att flyga med Max 8-planen. Det norska bolaget har 18 stycken.

Vad vet de som vi andra inte vet?

Jättebekymmer

Boeing 737 är världens vanligaste flygmodell i kommersiell passagerartrafik. Det är alltså ett mycket väl beprövat plan. Men när Boeing skulle utveckla en ny version var kravet på lägre bränsleförbrukning en nyckelfaktor som tvingade fram flera förändringar av motorn och placeringen av densamma vilket ändrade planets balans.

I nuläget finns det över 300 Boeing 737 Max 8 i trafik. Men det är den snabbast säljande flygplansmodellen och inom några år kommer 5 000 plan att vara i drift.

Skulle det vara något allvarligt konstruktionsfel på planet eller problem att hantera det är det med andra ord ett jättebekymmer för Boeing och flygbolagen och en stor säkerhetsrisk för passagerarna. Därför är det av yttersta vikt att haverikommissionerna snabbt kan komma fram till vad som orsakade de båda krascherna och om det finns några gemensamma nämnare. Tyvärr tar den här sortens arbete ofta lång tid även om ET302:s svarta låda nu hittats.

Erfaren pilot

Eftersom flygplansmodellen varit i drift sedan 2017 och fram till nu använts dagligen så är det uppenbart att det inte handlar om ett problem som uppkommer särskilt ofta. Då skulle fler plan ha störtat.

Båda krascherna har inträffat i Tredje världen. Indonesien har länge haft problem med sin flygsäkerhet. Ethiopian Airlines hade sin senaste krasch 2010 men betraktas som ett av Afrikas säkraste bolag med regelbunden trafik bland annat till och från Sverige. Dessutom beskrivs piloten som flög det senaste olycksplanet som mycket kompetent med lång erfarenhet.

Flera flyganalytiker har pekat på att det kan handla om ett utbildningsproblem. Eftersom den nya modellen uppträder annorlunda måste piloterna genomgå extra utbildning. Misstanken är att flygbolagen i den fattigare delen av världen inte varit lika noga med denna extra utbildning som västerländska flygbolag. På det här stadiet är detta dock inte mer än en spekulation.

För tilltron till flygsäkerheten i allmänhet och Boeings nya flygplansmodell i synnerhet är det nödvändigt att frågetecknen rätas ut. Ju snabbare desto bättre.

Världens 3 dödligaste flygolyckor 00:35

avWolfgang Hansson

ARTIKELN HANDLAR OM