Rökning och alkohol minskar bland unga

avTT

Foto: isabell Höjman/TT
Drogvaneundersökningen har genomförts årligen sedan 1971 för niondeklassare och sedan 2004 för gymnasiets år två.

Svenska skolelever röker och dricker allt mindre.

Men konsumtionen av narkotika ökar bland dem som redan använder det.

Andelen svenska skolelever som dricker alkohol ligger på fortsatt historiskt låga nivåer. Det fastslår den årliga drogvaneundersökningen från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

Lite mer än fyra av tio niondeklassare och sju av tio elever i gymnasiets andra år svarar att de druckit alkohol det senaste året, och den totala årliga konsumtionen minskar för båda åldersgrupperna.

Låg riskuppfattning

Enligt undersökningen har även tobaksanvändningen minskat påtagligt under 2000-talet. Den nedåtgående trenden har dock stannat av något, vilket främst beror på att andelen snusare varit i stort sett oförändrad de senaste åren. Dessutom ser man en signifikant ökning i användandet av e-cigaretter sedan dessa inkluderades i undersökningen 2014.

När det gäller narkotika har andelen elever som någon gång använt narkotika legat relativt stabilt de senaste åren. Det är betydligt vanligare att gymnasieelever använt narkotika det senaste året, men man ser ingen ökning. Däremot visar undersökningen att de som väl använt narkotika har ökat sin årliga konsumtion, samt att uppfattningen att cannabis innebär stor psykisk eller fysisk risk har minskat.

Fler använder läkemedel

Men i övrigt minskar droganvändandet i de flesta kategorier. Allt färre elever använder exempelvis nätdroger och anabola steroider.

Men en kategori som sticker ut är "läkemedel". Fyra procent av niondeklassarna och fem procent av gymnasieeleverna i årskurs två uppger att de använt sömnmedel eller lugnande läkemedel utan läkares förskrivning det senaste året, vilket är en ökning.