Vänsterpartiet kräver jämlikhetsmyndighet

avPer Arnsäter

NYHETER

Inför budgetförhandlingarna med regeringen kräver Vänsterpartiet en ny myndighet för ekonomisk jämlikhet.

Partiet anser att Socialdemokraterna gjort alldeles för lite i frågan.

– Man borde ha gjort betydligt mer än vad man gjort de här åren, det tycker jag är beklagansvärt, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Foto: OLA AXMAN
Ulla Andersson, Vänsterpartiet.

Sedan 1990-talet är det i Sverige inkomstklyftorna har ökat mest jämfört med övriga OECD-länder, enligt OECD:s senaste rapport.

– I Sverige har den svenska modellen varit väldigt grundläggande för den ekonomiska politiken. Men vi kan också se att de senaste årtiondena så har det här naggats i kanten år efter år och allt mer börjat urholkas för att den ekonomiska ojämlikheten växer och växer, säger Ulla Andersson (V).

För lite fokus på ekonomiska klyftor

Hon ser flera negativa följder med ekonomisk ojämlikhet.

– Det påverkar trygghet, skolresultat, alkoholism, kriminalitet, valdeltagande, det är grunden för samhället och jag tycker att det tyvärr har varit alldeles för lite i fokus.

För att tackla problemet lanserar nu Vänsterpartiet idén med en jämlikhetsmyndighet som ska anställa 20–30 personer med en budget på 25–35 miljoner kronor. Partiet tänker sig en myndighet som tar fram underlag och sprider forskning på området.

– Efter att borgarna avskaffade förmögenhetsskatten har vi inte statistik på hur det faktiskt ser ut för man får ju inte samla in de uppgifterna, säger Andersson som också vill att myndigheten ska driva opinion.

Ska en myndighet driva opinion?

– Det gör ju Folkhälsomyndigheten och Finanspolitiska rådet gör väl också det. Det är klart att vi kan ha myndigheter som på olika sätt sätter viktiga frågor i centrum i samhällsdebatten. Den ekonomiska ojämlikheten måste framöver vara central, säger Andersson.

”Det är män som oftast äger mycket kapital”

Sedan tidigare är det klart att regeringen, med stöd av Vänsterpartiet, kommer att inrätta en jämställdhetsmyndighet som ska starta sin verksamhet nästa år. Enligt Ulla Andersson (V) skulle uppdragen skilja sig åt även om de till viss del flyter samman kring ekonomisk jämställdhet.

– Den ekonomiska ojämlikheten handlar också självklart om kön, det är män som oftast äger mycket kapital och stora förmögenheter och kvinnor som många gånger har låga löner och otrygga arbetsförhållanden, så en jämlikhetsmyndighet måste också självklart ha en könsaspekt med i sin insamling men också i sin opinionsdrivande roll.

Kritisk mot Socialdemokraterna

Ulla Andersson (V) är kritisk till Socialdemokraterna. Hon tycker att partiet har gjort alldeles för lite för att minska den ekonomiska ojämlikheten efter Alliansens skattesänkningar.

– Skattepolitiken är helt avgörande, ska vi komma åt och utjämna ekonomiska klyftor då måste vi börja beskatta kapital och förmögenheter i Sverige på ett helt annat sätt.

Är inte återinförandet och höjningen av arvs- och fastighetsskatterna viktigare än ett jämlikhetsinstitut utifrån er synpunkt?

– Självklart är det så att den ekonomiska politiken är viktigast, hur utfallet faktiskt blir.

– Ett jämlikhetsinstitut kan vara en god hjälp att sätta frågor på dagordningen och också visa hur det ser ut och vilka konsekvenser ekonomisk ojämlikhet faktiskt får i Sverige.

Är ni beredda att rösta på Socialdemokraternas budget även om de inte går med på en jämlikhetsmyndighet?

– Vi kommer att rösta på en budget där Vänsterpartiet har fått ett tydligt genomslag och det har vi för avsikt att försöka få.

Ingår myndigheten i ett tydligt genomslag?

– Vi kommer att kräva det här i budgetförhandlingarna med regeringen. Och vi kommer att komma tillbaka med fler förslag framöver för att öka den ekonomiska jämlikheten och hålla frågan på dagordningen, det är en väldigt central fråga för oss och den kommer att vara helt avgörande framöver, säger Ulla Andersson (V).

S: ”Kommenterar aldrig budgetförhandlingar”

Gösta Brunnander, pressekreterare för finansminister Magdalena Andersson (S), vill inte säga hur Socialdemokraterna ställer sig till en jämlikhetsmyndighet.

– Vi kommenterar aldrig budgetförhandlingar i media. När vi har förhandlat fram en färdig proposition och en motion kommer vi att presentera den. Men innan dess kommenterar vi inte olika krav.

Brunnander håller inte med Ulla Andersson (V) om kritiken mot partiet.

– Vi har tagit stora steg för att öka jämlikheten i Sverige och kommer också fortsätta i det budgetarbete som nu tar vid att se till så att vi har ett samhälle som hänger ihop.

– Bland annat har vi tillfört kommunsektorn tio generella kommunmiljarder, vi har stärkt skolan och innan sommaren har vi presenterat stora satsningar på sjukvården och på välfärden. Vi ser också att statsfinanserna går med överskott, hur bostadsbyggandet ökar och arbetslösheten minskar, säger Gösta Brunnander.

ARTIKELN HANDLAR OM