Därför publicerar vi inte namnet

Foto: MAGNUS SANDBERG
Eric Rosén, biträdande redaktör Aftonbladet

avAftonbladet

NYHETER

I samband med rapporteringen kring dokumentärfilmen ”Josefin Nilsson – Älska mig för den jag är” har Aftonbladet fått många frågor kring varför vi inte publicerar namn och bild på den person som på 1990-talet fälldes för att ha misshandlat henne. Det är en relevant fråga. Att det finns ett intresse för händelserna, trots att de ligger relativt långt tillbaka i tiden, är det ingen tvekan om. Dokumentären har skapat ett enormt engagemang. 

Någon namnpublicering görs dock inte heller i dokumentären eller – åtminstone än så länge – i andra stora medier i Sverige.

Det finns flera skäl att avstå namnpublicering. Generellt är det rimligt att ett person som dömts i domstol och som avtjänat sitt straff inte ska behöva utsättas för den publicitetsskada en namnpublicering i stora medier innebär två decennier senare. Särskilt om personen sedan dess inte dömts för nya liknande brott. Då minskar allmänintresset – ej att förväxla med stort intresse i allmänhet – över tid.

Bedömningen kring namnpublicering ska inte heller påverkas av ilskan mot den gamla domen, eller för att dokumentären väckt ett stort engagemang i både sociala medier och i form av en ljusmanifestation. Namnpubliceringsfrågor är alltid svåra och varje beslut är unikt. Sett till det som än så länge är känt i det här fallet menar vi att det inte finns skäl att publicera namn och bild.

Eric Rosén, biträdande redaktör Aftonbladet

ARTIKELN HANDLAR OM