Ny miljardsmäll för Vattenfall

Foto: TT
Vattenfalls vd Magnus Hall kommenterar delårsrapporten. Den statliga energijätten skriver ned värdet på sina tillgångar med ytterligare 36 miljarder kronor.
NYHETER

Den statliga energijätten Vattenfall skriver ned värdet på sina tillgångar med ytterligare 36 miljarder kronor.

– Företaget mår inte bra, säger analytikern Ingvar Matsson.

De nya nedskrivningarna innebär en förlust efter skatt för andra kvartalet på nästan 29 miljarder. Motsvarande period 2014 var förlusten 2,3 miljarder kronor.

Av den totala nedskrivningen handlar 17 miljarder kronor om Ringhals och 15 miljarder om brunkolsverksamheten.

Vattenfall är i en svår situation som avspeglar sig i resultatet, förklarar Magnus Hall, Vattenfalls koncernchef, på en presskonferens. Det handlar om allt lägre elpriser.

– Det mesta pekar mot fortsatt låga priser de kommande fem åren, säger Hall.

Han förklarar utvecklingen med minskad konsumtion, bland annat till följd av energieffektiviseringar, och ökad produktion, till exempel med välfyllda vattenmagasin.

– Kombinationen har skapat överkapacitet, säger han.

Nya sparåtgärder

– Omvärderingen av bolaget visar att vi tjänar mindre på vår vanliga verksamhet, säger Magnus Hall.

Det avspeglar en medveten strategi, som politiker vill se, mot allt mindre fossilbaserad energi, enligt Hall.

Omorganisationen, som lanserades under första kvartalet, rullar på. Omkring 1 000 anställda ska bort, enligt planen som i stort sett har gått att följa. Magnus Hall utesluter inte att det nu kommer fler besparingsåtgärder ovanpå detta.

– Vi ser nu vad vi kan göra med ytterligare besparingsåtgärder.

Enligt finanschefen Ingrid Bonde har omvärderingen av Vattenfalls tillgångar, som varje år brukar beröra tredje kvartalet, tidigarelagts i år till följd av beskedet om att Ringhals 1 och 2 ska avvecklas redan 2018–2020 i stället för 2025.

– Den underliggande verksamheten går ganska bra, säger hon.

Oklart om utdelning

Rörelseresultatet, där jämförelsestörande poster rensats bort, ligger på 8,1 miljarder kronor. Det kan jämföras med 8,9 miljarder under andra kvartalet 2014.

För första halvåret har det underliggande resultatet fallit från 13,2 miljarder kronor till 10,7 miljarder kronor. Merparten av nedgången, 2 miljarder, handlar om minskade marginaler på produktionen.

Målet för avkastning på eget kapital på 9 procent ser avlägset ut. För första halvåret ligger det på –14,6 procent, vilket kan jämföras med –0,7 procent för helåret 2014.

– Men om vi ser på den underliggande verksamheten ligger avkastningen nu på 7,5 procent, som vi i nuvarande förhållanden är ganska nöjda med, säger Ingrid Bonde.

Hon vill inte uttala sig i frågan om det blir aktuellt med utdelning till ägaren, staten, för 2015.

– Det är bara en aktuell fråga när vi redovisar helårsresultatet, säger hon.

Enligt utdelningspolicyn ska 40–60 procent av Vattenfalls vinst delas ut.

Värdet halverat

Tidigare har Vattenfall skrivit ned värdet på holländska Nuon, som köptes 2009, med 52 miljarder kronor. Marknadsvärdet på Vattenfall har nu i princip halverats på fem år, enligt Ingvar Matsson, finansanalytiker på Swedbank Markets.

– Slår man ihop nedskrivningarna från Nuon handlar det om i runda slängar 100 miljarder kronor i nedskrivningar sedan expansionsåren i Tyskland och Nederländerna. Företaget mår inte bra, säger Matsson.

– Man rör sig stadigt i fel riktning.

Framför sig ser han sänkta kreditbetyg för Vattenfall, vilket kommer driva upp finansieringskostnaderna. Det ligger även nya nedskärningar i koncernen och avyttringar av verksamhet i korten.

– Det är egentligen det enda man kan göra. Och någon utdelning till ägaren, staten, är nog inte tänkbart i år längre.

Lägre pris

Bland tillgångarna som Vattenfall vill sälja finns bland annat den tyska brunkolsverksamhet vars värde nu skrivits ned med 15 miljarder kronor. I diskussioner med polska och tjeckiska intressenter ska en prislapp på kanske 30 miljarder för den tyska verksamheten tidigare ha diskuterats. Från det priset kan man nu dra 15 miljarder.

– Kanske måste man gå ännu lägre, säger Matsson.

Omsättningen uppgick till 36,1 miljarder kronor under kvartalet, jämfört med 36,6 miljarder kronor andra kvartalet i fjol.

Magnus Hall skriver att aktiviteter "för att identifiera ytterligare kostnadsreduktioner" fortgår inom hela organisationen.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM

Vattenfall

Nuon